"KITCHEN GARDEN"


"KITCHEN GARDEN SK CONVENT" bertujuan mewujudkan sudut taman pertanian seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan herba-herba di sekeliling sekolah. Taman pertanian ini akan membolehkan murid-murid menjalankan proses P & P bagi mendapatkan maklumat.


Setinggi-tinggi penghargaan kepada Jabatan Pertanian Pahang kerana telah memberi bantuan bagi menjayakan program ini. Penghargaan juga diberikan kepada semua guru dan kakitangan sekolah atas segala usaha dan kerjasama yang dicurahkan mewujudkan taman pertanian ini.

0 comments: